Tatildekirala
Ücretsiz İlan Ver

Konutların Turizm Amaçlı Kiralanma Yasası

Ülkemizin turizm sektörünün ilerlemesine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan yeni bir kanun teklifi ortaya çıktı. Bu teklif, konutların turistik amaçlarla kiraya verilmesi konusundaki düzenlemeleri içeriyor ve toplamda 30 maddeye sahip.Teklif, "Yürürlük" ve "Yürütme" başlıklarını da içermekte ve konutların turizm için kiralanmasından, çeşitli yasalara eklemeler yapılmasına kadar bir dizi konuyu kapsamaktadır.

Bu yeni teklif, 2252 sayılı Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanunu, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, 7174 sayılı Kapadokya Alanı Hakkında Kanun ve 7173 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun gibi mevcut kanunlarda da değişiklikler önermektedir.

Aşağıda, bu teklifin ayrıntıları maddeler halinde sıralanmıştır:

Formu doldurun, sertifika uzmanı ekibimiz hemen size destek olsun!

Konutunuzu turizm amaçlı faaliyete geçirebilmek için uzman sertifika ekibimiz ile iletişime geçin, TatildeKirala.com güvencesi ile gelirinizi katlayın!

🇹🇷 +90

Telefon Numaranız

Turizm Amaçlı Kiralanacak Konutlarla İlgili Yasa Kaç Maddeyi Kapsıyor?

TÜRSAB A Grubu turizm belgeli TatildeKirala.com ile misafirlerinizi endişesiz bir şekilde ağırlayın.

Turizm Amaçlı Konut Kiralama Süreci Nedir?
Günlük Kiralama Yapmayı Planlayan Ev Sahiplerinin Dikkate Alması Gereken Maddeler Nelerdir?


Kanun Teklifi: Turizm Amaçlı Kiralık Konutlar Kaç Maddeyi Kapsıyor?

Turizm amaçlı kullanılacak konutlar hakkında hazırlanan kanun teklifi, toplamda 30 maddeye sahiptir. Bu maddeler, farklı konulara odaklanarak turizmin geliştirilmesine yönelik düzenlemeleri içerir. Aşağıda, maddelerin dağılımı ve ilgili kanunlara yapılan eklemeler detaylandırılmıştır:


Konutların Turistik Amaçla Kiralama Kapsamı Nedir?

Yenilikçi yasa çerçevesinde, 100 gün ve altında gerçekleşen konut kiralamaları "turistik kiralama" olarak adlandırılmıştır. Bu durum, turistik kiralamalarını gerçekleştirmek isteyen konut sahiplerinin, uygun izin belgelerini temin etmesini zorunlu kılar.

Madde 1 ve 2: Kısa Süreli Kiralama, Turizm Konutu Statüsü Kazanıyor

Yeni yürürlüğe giren yasa, konutların tatil veya geziler için nasıl kiralanacağına dair yolu belirleyen bir düzenlemeyi içermektedir. Bu çerçevede, 100 gün veya daha kısa süreli kiralık konutlar "turizm konutu" olarak tanımlanmış ve izin ile denetim işlemleri Kültür Bakanlığı'nın sorumluluğuna verilmiştir. Ancak, bir defada 100 günden daha uzun süreli kiralamalar bu yasa dışında bırakılmıştır.

Önemli Tanımlamalar:


Madde 3: Turizm Konutu Kiralama İçin İzin Belgesi Şartı

Bu madde, konutların turizm amaçlı kiralanması sürecini ve gereklilikleri detaylandırır. İzin belgesinin nasıl alınacağı, uyulması gereken kurallar ve kiralama sürecindeki sorumluluklar bu madde ile açıklanmıştır.Madde 4: İzinsiz Turizm Konutu Kiralamanın Cezai Yaptırımları

Bu madde, turizm amaçlı konut kiralama işlemlerinde izinsiz faaliyet gösteren ve yasalara uymayan kişi ya da kurumların karşılaşacağı idari yaptırımları ve cezaları açıklamaktadır.


Madde 5: Turizm Konutu İzin Belgesinin İptal Koşulları ve Süreci

Bu madde, konutların turizm amaçlı kiralanmasında alınan "izin belgesi"nin hangi şartlar ve durumlar altında iptal edilebileceğini detaylandırmaktadır.


Madde 6: Turizm Amaçlı Konut İzin Belgesinin Denetlenmesi ve Düzenlenmesi

Bu madde, konut turizmi izin belgesinin denetim ve düzenleme yetkisini ele almaktadır.


Madde 7: Turizm Amaçlı Konut Kullanımı İçin Tanımsal Düzenlemeler

Bu madde, yasal tanımların düzenlendiği bir değişikliği içermektedir.


Madde 8: Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye Artışı

Bu madde, Bakanlık döner sermayesinin artırılmasını içerir.


Madde 9: Bakanlık Döner Sermayesinin Kullanım Alanına Eklemeler

Bu madde, Bakanlık döner sermayesinin kullanım alanına yeni yetkiler ekler.


Madde 10: Bakanlık Döner Sermayesinin Gelir Kaynaklarına Yenilikler

Bu madde, döner sermayenin gelir kaynaklarına eklemeleri içerir.


Madde 11: Bakanlık Döner Sermaye İşletmesinin Yetkilerine Genişletme

Bu madde, Döner Sermaye İşletmesi'nin yetkilerini genişletir.


Madde 12: Bakanlığın Tahsis Yetkisinin Genişletilmesi

Bu madde, personel lojmanı alanlarına ilişkin düzenlemeleri içerir.


Madde 13: Konaklama Tesislerinin İşletme Belgesi ve Ruhsat Koşullarında Değişiklik

Bu madde, konaklama tesislerinin işletme belgesi ve ruhsat koşullarını düzenler.


Madde 14: Milli Parklar İçindeki Turizm Tesisi Tahsisi ve Çadır Karavan Alanları

Bu madde, Milli Parklar içindeki konaklama tesisleri ve çadır karavan alanlarına dair düzenlemeleri içerir.


Madde 15: Ormanlık Alanlardaki Kamp Alanı Kiralamaları

Bu madde, ormanlık alanlarda sadece çadır ve karavan kamp alanlarının kurulabileceğini ve elde edilen gelirlerin ilgili kuruma aktarılacağını belirtir.

Madde 16: Yatırımcı Sözleşmelerinin Uyarlanma Süresinin Uzatılması

Kiralama sözleşmelerinin uyarlanması için başvuru süresinin uzatıldığı ve mevzuat çakışmalarının giderilmesi için ilave düzenlemelerin getirildiği ifade edilir.

Madde 17: Ruhsatlı Ama Belgesiz Konaklama Tesisleri İçin Yeni Süreç

İşyeri açma ruhsatı olan fakat turizm işletmesi belgesi olmayan tesislere başvuru imkanı verilir ve belirli süreler içinde belge alınması gerektiği belirtilir.

Madde 18: Turizm Amaçlı Kiralama Yapılan Konutların Ruhsat Muafiyeti

Turizm amaçlı kiralanan konutlar için işyeri açma ve çalışma ruhsatı alma zorunluluğunun bazı istisnalar dışında kaldırıldığı ifade edilir.

Madde 19-22: Kapadokya Alan İdaresi

Kapadokya Alan İdaresinin gelir kaynakları ve idari para cezalarının detayları bu maddelerde belirlenir.

Madde 23: Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu

Ajansın yönetim şeması ve görevleri bu madde ile tanımlanır.

Madde 24: Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulunun Bazı İşletmelere Destek Sağlayabilmesi

Yönetim Kurulu'nun bazı kriterler dahilinde destek sağlama yetkisi bu madde ile düzenlenir.

Madde 25: Turizm Amaçlı Kiralama Yapılan Yerlerden Turizm Payı Alınması

Turizm amaçlı kiralama yapılan yerlerden alınacak turizm payı bu madde ile belirlenir.

Madde 26: Sayıştay’ın Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansını Denetim Usulünün Belirlenmesi

Sayıştay'ın denetim yetkileri ve usulleri bu madde ile açıklanır.

Madde 27: Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansına Verilen Muafiyet ve İstisnalar ile Ajansta Personel İstihdamına İlişkin Usuller

Ajansın mal ve hizmet alımları ve personel istihdamına dair muafiyet, istisna ve usuller bu madde ile belirlenir.

Madde 28: Üyelerin Görev Süresi

Ajansın Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri bu madde ile düzenlenir.

Madde 29 ve 30: Yürürlük ve Yürütme Maddeleri

Yasal düzenlemenin yürürlük ve yürütme ile ilgili detayları bu maddelerde açıklanır.