pexels-mehmet-turgut-kirkgoz-14446676-960x400.jpg

Medusa Efsanesi Nedir? & Medusa’nın Gerçek Hikayesi

7 Nisan 2024

Medusa Efsanesi Nedir? & Medusa’nın Gerçek Hikayesi

Bakanı Taşa Çeviren Medusa’nın Hikayesi

Medusa hikâyesi yunan mitolojisinde yaygın olarak bilinmektedir. Yunan mitolojisinde Medusa, mitolojinin en şansız karakteri olarak kabul edilir. Medusa’nın yaygın olarak bilinmesinin nedeni insanları taşa çeviren, yılan saçlı, lanetli ve ölümcül olmasıdır. Aslında Medusa güzelliği ile gözleri kamaştırırken Athena’nın laneti sonucu güzelliğinin bedelini ödemek zorunda kalmıştır. Medusa’nın başı Antik çağlardan kalma birçok yerde kullanılan figürdür. İlk başta hayatına güzelliğiyle başlayan bu kız zaman içerisinde nasıl bu kadar kötü bir figür hale geldiğini sizler için anlattık. İşte Medusa’nın hikâyesi!

pexels-mehmet-turgut-kirkgoz-14446676-768x1024.jpg

Medusa’nın Hikâyesi

Medusa hikayesinin başlangıcı Atina’da bulunan Athena tapınağında başlar. Yunan mitolojisinde Keto ve Phorkus’un üç tane kızı olur. Bu kızların isimleri Sthenno, Euryale ve Medusa’dır. Bu üç kız kardeşten ikisi ölümsüz biri ise ölümlüydü. Medusa ölümlü olan kız kardeşti. Medusa, çok güzel olarak bilinir hatta öyle güzeldir ki tüm kadınlar Medusayı kıskanırmış. Medusa kendisini tanrılara adamaktaymış. Athena ilk başlarda Medusayı umursamamıştır. Poseidon, karısı Athena’nın tapınağında bulunan Medusa’nın güzelliğine âşık olmuştur. Ancak, bir ölümlüye âşık olduğu için küçük düşmekten korkmuş ve aşkını belli etmemiştir. Daha sonralarda Poseidon aşkına yeni düşmüş ve Medusa’ya Athena’nın tapınağında tecavüz etmiştir. Medusa bu olaydan sonra tapınakta kalmaya devam etmiş. Daha sonra Athena bu olayı öğrenmiş ve kıskançlık krizine girmiş ve Medusa’yı cezalandırmak istemiştir. Medusa’ya verebileceğini en kötü cezayı vermiş ve ondan güzelliğini almıştır. Medusa ve diğer kız kardeşlerini Gorgon adı ile bilinen korkunç dişi canavarlar haline getirmiştir. Medusa ve kardeşleri yılan saçlı, kanatlı ve korkunç yüzleri olan yaratıklar haline gelmişler. Medusa hayattaki en güzel özelliğini yani güzelliğini kaybetmiş. Medusa’nın çirkinleşmesinden dolayı kimse artık onun yüzüne bakmaz olmuş. Hatta bir inanışa göre ona bakmaya çalışan herkes taşa dönüşüyormuş. Medusa, Poseidon’dan gebe kalmış. Athena verdiği ceza ile yetinmeyip Medusa’yı öldürebilmek için Perseus ve Zeus ile beraber işbirliği yapmıştır. Bu beraberlik ise kan bağına bağlıymış.

Daha sonra Perseus, Hesperidler olarak adlandırılan akşam perilerinin ülkesine gidebilmek için Gri Cadıları bulmak zorunda kalmış. Gri Cadılar, tek bir gözü üç kişi kullanan cadılarmış. Perseus, yaptığı plan ile bu üç cadıdan tek gözü çalmış, koz olarak kullanmıştır. Daha sonra bu sayede Hesperidlerin yerini öğrenmiş. Elmalarla dolu Tanrıça Hera’ya ait olan Hesperidlerin ülkesine gelmiş ve akşam perilerinden sırt çantası (Kibisis) almıştır. Amacı ise Medusa’nın kafasını bu çantanın içerisine koymaktır. Daha sonra Tanrılar, Perseus’u silahlarla kuşatmışlardır. Medusa’nın uyuduğu mağaraya doğru giden Perseus, kılıcı ile Medusa’ya bakmadan başını keser. Daha sonra Medusa’nın gövdesinden dev Khrysaor ve kanatlı at Pegasus meydana gelmiştir. Daha sonr Perseus’un peşine düşmüştür. Hades’in Perseus’tan aldığı görünmezlik miğferi sayesinde Medusa’nın başını Athena’ya ulaştırmayı başarmış. Athena elde ettiği Medusa’nın başı sayesinde kalkanına koruyucu güç yapmış. Atina’da yaşanan bu olay felsefe çağının başlamakta olduğunu ifade eder.

Athena, Medusa’ya duyduğu öfke için sadece onu cezalandırmamıştır. kardeşlerine de ceza kesmiştir. Athena, üç kardeşi de kötü, çirkin ve yüzlerine bakılmayacak hale getirmiştir. Artık, Medusa’nın tüm saçlarını yılana çevirmiştir. Korkunç gözleri olmuş, dişleri sivrileşmiş ve yüzüne bakılmayacak varlık haline getirmiştir. Athena, Medusa’dan öcünü alamamış ve ona bakan herkesin taşa dönmesini sağlamıştır. Athena, Medusa’nın sahip olduğu özelliğini yani güzelliğini ondan almıştır. Bir nevi güzelliğinin bedelini çok ağır ödetmiştir Medusa’ya. Athena, ne yaptıysa öcünü alamamıştır. Bu yüzden Perseus’a Medusa’yı öldürmesi için yardım edecektir.

Yaşanan felsefe çağında bazı özgürlükler solmuş, kadın da kendi duruşları hakkında farkındalıkları olmuştur. Medusa’nın bu olayı cinsiyet sorununa karşı başkaldırı olarak kabul edilir. İlk başlarda yılan simgesi anneliği yansıtmaktaydı daha sonra yahudilikte şeytanilik ve iffetsizlik kavramı olarak anlam bulmuştur. Daha sonra bu kavram, Medusa’nın saçları yılan motifinde olduğu için erkek egemen zihniyetini simgelemiştir. Cinsel mağduriyetlerinin hayatın her alanında hesabını soran, eşit haklara sahip olabilmek için savaşan kadınlar tepkiler göstermiştir.

Caravaggio Medusa yansımasını kendi yüzüyle Perseus’un Athena’dan aldığı kalkanın üstüne resmetmiş. Medusa olarak anlatılan kişi kendisidir. Caravaggio kendini öldürülen bir figür olarak sunmasının nedeni ölümden payına düşeni almış olmasıdır. Medusa’nın başında bulunan yılanlar hareket eder ve yaşamsal yılanlar Medusa’yı terk etmezler. Bu duruma göre yaşam ölümden kaçmamaktır. Rubbens kendini Medusa olarak görmekte ve yaşanmış olan kötü olaya anlam kazandırmaya çalışmıştır.

Medusa’nın Gerçek Hikâyesi

Medusa’nın acıklı olayı hakkındaki bilgilere en eski kayıtlarına Hesiod’un Theogony’de bulunmaktadır. Medusa’nın hikayesine göre Antik çağ döneminde üç kız kardeş vardı ve içlerinden birisi ölümcüldü. Ölümcül olan kız çocuğunun ismi ise Medusaydı. Hesoid’a göre Medusa’nın ölümü Perseus’un ellerinden olduğu bilinir. Buna rağmen Medusa hakkında çok bir bilgi yoktur. Medusa ve Perseus hakkında bilgiler daha çok Ovid’in Metamorphoses adlı eserinde vardır. Ovid’e göre bu eserde Medusa evlenmemiş, genç ve güzel bir kız olarak anlatılır. Ovid’e göre Athena’nın tapınağında Medusa’ya zarar veren Poseidon, Medusa’nın güzelliği ve arzusundan etkilenir. Daha sonra ise Tanrıça Medusa’nın saçlarını yılan şekline sokar. Saçlarını yılana çevirmesinin amacı ise insanlar Medusa’ya baktığında taş olmasıdır.

Gorgonlar, keskin dişi, saçlarında canlı yılanların olduğu dişi canavarlar olarak bilir Yunan mitolojisinde. Gorgonların efsanelerine göre bu canavarlara bakan insanlar taş haline dönüşüyorlar. Üç gargonlardan biri ise Medusa olarak bilinir. Bu üç gargondan sadece Medusa ölümcül olarak bilinir. Euryale ve Stheno ölümsüzdür.

Medusa’nın Perseus ile bağlantısına göre Polydectes Perseus’u Medusa’nın başını getirmek ile görevlendirir. Aslında bu durum bir tuzaktır. Polydectes, Porceus’un annesi Danae’ye aşıktır ve onunla sorunsuz bir hayat yaşamak istiyordur. Araları çok iyi olmadığı için oğlundan kurtulmayı kendine amaç edinmiştir. Polydectes, Perses’un bu görevden dönebileceğini düşünmez. Perseus, Zeus ve diğer tanrılardan yardım almıştır. Perseus, Hermes’den bir çift kanatlı sandalet, Hades’den görünmezlik başlığı, Hephaestus’dan kılıç ve Athena’dan yansıtan bronz kalkan almıştır. Aldığı bu yardımlar sayesinde Perseus Medusayı aramaya başlar ve Medusa uyurken onun kafasını koparır.

Gorgon olarak adlandırılan Medusa’nın kafası kesildikten sonra kanatlı at olan Pegasus ortaya çıkar. Theogony’de ise Hesiod Chrysaos’un Medusa’nın boynundan çıktığı bilinmektedir. Bu olaylardan sonra Perseus birkaç olay daha yaşamıştır ve Seriphus’a döner. Perseus’un bu olayla çok etkisi olmasa Medusa’nın sonraki olaylarında rol edinmiştir.

Medusa’nın başından damlayan kanlar zehirli yılanlara dönüşmüştür. Perseus, Medusa’nın başını aldıktan sonra Atlas’a dinlemek için yer sorar ve ret cevabı alır. Bunun üzerine Medusa’nın başını kullanarak, Atlas’ı taşa çevirmek ister. bu sayede, Atlas’ı bir dağa çevirmiştir ve artık Atlas Dağları oluşmuştur. Daha sonra Anromeda ( Kepheus’un kızı) kurban edileceği sırada Medusa’nın başı ile taşa çevrilir ve bu sayede kurtulur. Daha sonra Andromeda ile yola çıkarlar ve Kral Polydektes’e doğru giderler. Fakat bu sırada Polydektes, Perseus’un dönmeyeceğini düşündüğü için Danae’yi rahat bırakmamaktadır. Danae ise bir tapınağın içerisinde oğlunu bekler. Daha sonra Perseus, Medusa’nın başı ile kralın karşısına gelir. Polydektes, bu getirilen şeye inanmaz. Bunun sonucunda Perseus, Medusa’nın başını çıkarır ve krala doğru tutar. Kral artık taş kesilmiştir.